eqecontrol.com» Управление на качеството

От 25 Март 2013 година ИКюИ Контрол внедри Интегрирана система за управление на качеството (ИСУК) EN ISO 9001:2008, управление на околната среда ISO 14001:2004 и здравословни и безопасни условия на труд OHSAS: 18001:2007.

 

ИСУК включва изработването и прилагането на процедури за осигуряване на качеството, управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, контрол на плащанията, управление на искове, изменения на проекта, инспекции, провеждане на изпитания и осигуряване на безопасност на строежите съгласно изискванията на FIDIC, националните и международни правила и норми.