eqecontrol.com» Екип

Търговската репутация на ИКюИ Контрол се гради на професионалната квалификация и управленските качества на ръководните служители в компанията, придобити в резултат на дългогодишен опит в инвестиционния процес.

 

Постоянният състав на ИКюИ се състои от 17 човека. Екипът от квалифицирани специалисти се състои от 91 експерта с опит в управлението на проекти, проектиране, изграждане, строителен надзор на жилищни, административни, промишлени сгради и инженерна инфраструктура, контрол на технически спецификации и инспекции на различни видове оборудване и съоръжения, както в България, така и в чужбина. В зависимост от местоположението и характера на конкретния проект ИКюИ Контрол има възможност да ангажира допълнителни специалисти с цел да предостави действително качествени консултантски услуги.

 

Екипът на ИКюИ Контрол има опит в работата с международно финансиране, финансиране от ЕС, административни процедури по българското законодателство. Нашите експерти са квалифицирани в изготвянето на оценки за съответствие, количествени сметки, администриране на договори за строителство в съответствие с правилата на FIDIC, отчет по графика и отчет на паричните потоци по договори за строителство, издаване на доклади за напредъка на строителството.