eqecontrol.com» Членства

ИКюИ Контрол ООД е сред основателите на Националната Асоциация на лицата, упражняващи независим строителен надзор, която се трансформира в БААИК (Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти http://www.bacea-bg.com/bacea/) и е пълноправен член на FIDIC www.fidic.org (Международна асоциация на инженерите консултанти) и EFCA www.efcanet.org (Европейска федерация на асоциациите на консултантите).

 

Управителят на дружеството е член на Управителния съвет на БААИК и работи в тясно сътрудничество с ръководството на FIDIC, организира FIDIC и ЗУТ семинари, публикации на FIDIC издания в България.

 

От 2012 година ИКюИ Контрол е член Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА)  http://www.bgwea.org.